TR

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Ldap Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

    Ldap Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “Ldap” , “Ldap.com.tr” ve “Firmamız” olarak anılır.)
Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Ldap ve Ldap.com.tr web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.
    Kullanıcıların kendisine www.Ldap.com.tr adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.
    Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.
    İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.
    
    1. SORUMLULUKLAR        
        1.1 Sitemizde satışta olan ürünler ve ona bağlı tüm sayfalar Ldap.com.tr 'nin malıdır ve onun tarafından işletilir. Ldap.com.tr, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
        1.2 Ldap.com.tr, üyenin sözleşme konusu ürün yada hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
    2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
        2.1 İşbu Site ’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site ’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
        2.2 Sitede yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
        2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır.
    3. BİLGİ GİZLİLİĞİ
        3.1 Ldap.com.tr, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
        3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.
    4. KAYIT VE GÜVENLİK
        4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.
        4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Ldap.com.tr sorumlu tutulamaz.
    5. DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
        5.1 Müşteri, Ldap 'ın ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Ldap ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını ve bu durumdan kaynaklı Ldap ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
        5.2 Müşteri, Ldap 'ın hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Ldap 'ın gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
        5.3 Talep eden her kim olursa olsun Ldap 'ın hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Ldap yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, müşteri 'nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabül eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.
    6. TEKNİK DESTEK
        6.1 Müşteri, tüm destek taleplerini Ldap.com.tr web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.
        6.2 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde Ldap tarafından yanıtlanacaktır.
    7. MÜCBİR SEBEP
        7.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
    8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
        8.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
    9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
        9.1 Ldap.com.tr, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
    10. TEBLİGAT
        10.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ldap.com.tr 'nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
    11. DELİL SÖZLEŞMESİ
        11.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
    12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
        12.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0216) 685 10 68

Copyright © 2020 Ldap Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. | Sitede yayınlanan yazılı ve görsel meteryalin tüm hakları saklıdır.
Top